Pokuty podľa GDPR: Aké správne pokuty vyplývajú z nariadenia GDPR

Výrazný nárast výšky pokút predstavuje jeden z hlavných dopadov Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Tento článok predstavuje prehľad základných povinností podľa GDPR, rozdelených podľa výšky potenciálnej pokuty. Výpočet nie je definitívny. Povinnosti, za ktoré je možné uložiť správne pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 […]