Osobné údaje: Kto je prevádzkovateľ, sprostredkovateľ?

V tomto článku sa budem venovať rozlíšeniu rôznych postavení, v ktorých sa podľa práva ochrany osobných údajov môže fyzická alebo právnická osoba ocitnúť. Cieľom článku je predstaviť základný algoritmus pre analýzu postavenia v konkrétnej situácii. Pravidlá obsiahnuté v európskej legislatíve, ako aj v národnom zákone sa zdajú byť pomerne intuitívne a logické. Napriek tomu môžu […]