Informačná povinnosť poskytovateľa webstránok

V prípade, že čitateľ začne porovnávať právnu úpravu informačných povinností majiteľov webstránok v Českej republike a na Slovensku, narazí na jeden zásadný rozdiel. Tento článok sa týka tohto rozdielu.   Právna úprava Pre túto oblasť sú doležité tieto právne dokumenty: SMERNICA 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti […]