Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ay015300/_sub_boros/data/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-schedules.php on line 173
Informačná povinnosť poskytovateľa webstránok - martin boroš & dáta & it law

Informačná povinnosť poskytovateľa webstránok

V prípade, že čitateľ začne porovnávať právnu úpravu informačných povinností majiteľov webstránok v Českej republike a na Slovensku, narazí na jeden zásadný rozdiel. Tento článok sa týka tohto rozdielu.

 

Právna úprava

Pre túto oblasť sú doležité tieto právne dokumenty:

SMERNICA 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa (slovenský zákon)

Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) (český zákon)

Rozdiely v informačnej povinnosti

Článok 5(1) Smernice obsahuje všeobecné informácie, ktoré musia byť poskytnuté poskytovateľom služieb. Podobné a takmer totožné povinnosti obsahuje slovenský zákon v §4(1).

Na rozdiel od toho, český zákon žiaden takýto výpočet neobsahuje. Naopak, informačná povinnosť sa týka rôznych špecifických situácií.

V prípade, že poskytovateľ/ka webstránky cieli svoje produkty na spotrebiteľov, vyplývajú pre nich povinnosti na základe českého občianskeho zákonníka č. 89/2012 Sb. podľa §1811 odst. 2 k zverejneniu totožnosti, prípadne telefónneho čísla alebo adresy pre elektronickú komunikáciu.

Podobne podľa zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, akciové spoločnosti a niektoré spoločnosti s ručením obmedzením musia na základe §7 zverejňovať rôzne informácie na webových stránkach spoločností.

Každopádne, v Českej republike nie je možné nájsť ucelenú úpravu, ktorá by platila všeobecne pre všetkých poskytovateľov webových stránok.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *