Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ay015300/_sub_boros/data/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-schedules.php on line 173
Blog Archives - martin boroš & dáta & it law

Osobné údaje: Kto je prevádzkovateľ, sprostredkovateľ?

V tomto článku sa budem venovať rozlíšeniu rôznych postavení, v ktorých sa podľa práva ochrany osobných údajov môže fyzická alebo právnická osoba ocitnúť. Cieľom článku je predstaviť základný algoritmus pre analýzu postavenia v konkrétnej situácii. Pravidlá obsiahnuté v európskej legislatíve, ako aj v národnom zákone sa zdajú byť pomerne intuitívne a logické. Napriek tomu môžu […]

Informačná povinnosť poskytovateľa webstránok

V prípade, že čitateľ začne porovnávať právnu úpravu informačných povinností majiteľov webstránok v Českej republike a na Slovensku, narazí na jeden zásadný rozdiel. Tento článok sa týka tohto rozdielu.   Právna úprava Pre túto oblasť sú doležité tieto právne dokumenty: SMERNICA 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti […]

Pokuty podľa GDPR: Aké správne pokuty vyplývajú z nariadenia GDPR

Výrazný nárast výšky pokút predstavuje jeden z hlavných dopadov Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Tento článok predstavuje prehľad základných povinností podľa GDPR, rozdelených podľa výšky potenciálnej pokuty. Výpočet nie je definitívny. Povinnosti, za ktoré je možné uložiť správne pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 […]

Súlad s GDPR časť 1: Technické a organizačné opatrenia

Krátke zhrnutie: Nedodržanie pravidiel ohľadne povinností súvisiacich s implementáciou technických a organizačných opatrení môže viesť k pokute až do výšky 10 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.   Doporučené kroky: skontrolujte a revidujte Vaše v súčasnosti implementované technické a organizačné opatrenia na základe analýzy procesov nakladania s dátami alebo informačného […]

Nové Stanovisko WP29 k pozícii DPO/zodpovednej osoby

Pracovná skupina podľa článku 29 (“WP29”) publikovala revidovanú verziu svojho Stanoviska k právnej úprave postavenia Data Protection Officer / zodpovednej osoby v Nariadení GDPR. Aké novinky prináša? seniorní manažéri, napríklad na pozíciách ako vedúci HR, Marketingu alebo IT, nemôžu byť zodpovednou osobou podľa WP29 nie je možné ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti […]

Sledujte vývoj právnej úpravy Data Protection Officer podľa českého práva

Pripravil som novú stránku, na ktorej budem sledovať zmeny v právnej úpravy pre spoločnosti, ktoré pôsobia na českom trhu a zaujíma ich právna úprava data protection officer / zodpovednej osoby v rámci českého práva.