Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ay015300/_sub_boros/data/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-schedules.php on line 173
jún 2017 - martin boroš & dáta & it law

Osobné údaje: Kto je prevádzkovateľ, sprostredkovateľ?

V tomto článku sa budem venovať rozlíšeniu rôznych postavení, v ktorých sa podľa práva ochrany osobných údajov môže fyzická alebo právnická osoba ocitnúť. Cieľom článku je predstaviť základný algoritmus pre analýzu postavenia v konkrétnej situácii. Pravidlá obsiahnuté v európskej legislatíve, ako aj v národnom zákone sa zdajú byť pomerne intuitívne a logické. Napriek tomu môžu […]

Informačná povinnosť poskytovateľa webstránok

V prípade, že čitateľ začne porovnávať právnu úpravu informačných povinností majiteľov webstránok v Českej republike a na Slovensku, narazí na jeden zásadný rozdiel. Tento článok sa týka tohto rozdielu.   Právna úprava Pre túto oblasť sú doležité tieto právne dokumenty: SMERNICA 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti […]

Pokuty podľa GDPR: Aké správne pokuty vyplývajú z nariadenia GDPR

Výrazný nárast výšky pokút predstavuje jeden z hlavných dopadov Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Tento článok predstavuje prehľad základných povinností podľa GDPR, rozdelených podľa výšky potenciálnej pokuty. Výpočet nie je definitívny. Povinnosti, za ktoré je možné uložiť správne pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 […]