Súlad s GDPR časť 1: Technické a organizačné opatrenia

Krátke zhrnutie: Nedodržanie pravidiel ohľadne povinností súvisiacich s implementáciou technických a organizačných opatrení môže viesť k pokute až do výšky 10 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.   Doporučené kroky: skontrolujte a revidujte Vaše v súčasnosti implementované technické a organizačné opatrenia na základe analýzy procesov nakladania s dátami alebo informačného […]