Nové Stanovisko WP29 k pozícii DPO/zodpovednej osoby

Pracovná skupina podľa článku 29 (“WP29”) publikovala revidovanú verziu svojho Stanoviska k právnej úprave postavenia Data Protection Officer / zodpovednej osoby v Nariadení GDPR. Aké novinky prináša? seniorní manažéri, napríklad na pozíciách ako vedúci HR, Marketingu alebo IT, nemôžu byť zodpovednou osobou podľa WP29 nie je možné ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti […]