Sledujte vývoj právnej úpravy Data Protection Officer podľa českého práva

Pripravil som novú stránku, na ktorej budem sledovať zmeny v právnej úpravy pre spoločnosti, ktoré pôsobia na českom trhu a zaujíma ich právna úprava data protection officer / zodpovednej osoby v rámci českého práva.